Arie Lems lezing door Hans Luiten

Datum/Tijd
zo 11-09-2022
14:00 uur

Locatie
Buurthuis De Vuister
Molenwerf 44
1541 WR Koog aan de Zaan

Categorieën


Sommige mensen wonen in Zaanstad. Anderen in Krommenie of “de Koog”. Sommigen vinden het allemaal wel prima, anderen worden nog steeds laaiend dat “al het geld naar Zaandam gaat”. Een verkeersbord als “Zaanstad-Zuid” leidde in B&W tot heftige discussies of dat wel kon. Kortom: net als bij alle andere samengevoegde gemeenten duurt het decennia voordat het stof na de fusie is neergedaald.

In 1974 ontstond de gemeente Zaanstad. Maar waarom gebeurde dat eigenlijk? Welke gemeenten waren de aanjagers van deze fusie? Na uitgebreid archiefonderzoek (voor het boek “De Geschiedenis van de Zaanstreek”) kwam Hans Luiten tot verrassende conclusies. Luister naar een stevig betoog over Wibaut en Ter Laan, over ambitieuze industrieplannen en de geplande sloop van een deel van Westzaan, over milieuzorgen, over scholen die eenzaam in een lege polder terecht kwamen en grote Zaanse ambities. En over de vraag: klopt het eigenlijk wel dat Assendelft fel tegen de vorming van de nieuwe gemeente was?

Het Arie Lems-fonds wil initiatieven in de Zaanstreek financieel steunen.

Regelmatig selecteert de Arie Lems commissie van de PvdA een project of activiteit op één van de terreinen Wonen, Werken, Cultuur, Sociaal en Duurzaamheid. Daarvoor wordt vervolgens geld ingezameld om de uitvoering mogelijk te maken en worden bijzondere activiteiten uitgevoerd om geld in te zamelen, afhankelijk van het gekozen doel. In aanmerking komen initiatieven op de genoemde terreinen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken en die in de geest van de oud burgemeester van Zaanstad (1979-1988) Arie Lems passen.

Belangrijke termen daarbij zijn: verbindend, overbruggen van tegenstellingen, de dialoog benutten, geen onderscheid tussen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving.

Dit jaar heeft de commissie uit de vele aanvragen gekozen voor steun in de vorm van nieuwe les- en oefenmaterialen voor de (T)huiswerkklas in taalcafé De Sluis te Wormerveer. In dit Taalcafé oefenen nieuwkomers met vrijwilligers Nederlands. Daarnaast heeft de commissie gekozen voor een beperkte bijdrage in de kosten voor ledenwerving en muzieklessen van muziekvereniging Ons genoegen Krommenie.

 

Dag/Tijd 11 september 2022 (14.00 uur)
Locatie Grote Zaal
Kosten € 10 (geheel bestemd voor het Arie Lemsfonds)
Contact 06-57189905, drost.a@planet.nl
Inschrijven niet nodig, betalen bij de ingang, vol is vol