Ecohof Noorderveer zoekt bewoners

Op dinsdagavond 18 juni nodigen toekomstige bewoners van Ecohof Noorderveer belangstellenden uit voor een informatieavond. Deze avond worden bijzondere plannen voor de ecologische bouwambitie in de Zaanstreek gepresenteerd.  

Sinds 2014 is een groep mensen nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zij zijn trots op het tot heden bereikte resultaat en willen hier graag over vertellen. Daarnaast is er woonruimte beschikbaar voor zowel starters, gezinnen als alleengaanden met interesse in een duurzame koopwoning. Voor de te realiseren huurwoningen is reeds een wachtlijst.

 

Ecohof Noorderveer is een CPOproject waar bewoners bouwen in eigen beheer. Dit geeft mogelijkheden om zelf vorm te geven aan woonruimte. In de plannen wordt uitgegaan van een gezamenlijke binnentuin en gedeelde plekken zoals een workshop, werken/ of atelierruimte. Er is nog plaats voor nieuwe bewoners.

  

Tijdens deze informatieavond wordt inzicht gegeven in de meest recente ontwikkelingen van het duurzaam ecologisch bouwen binnen dit project. De resultaten van de eerste onderzoeken naar de bouwmogelijkheden worden gedeeld. Ook worden de voorlopige tekeningen voor het ecohof getoond. Met deze avond willen de bewoners ook anderen inspireren om eigen mogelijkheden rond duurzaam leven te verkennen. Maak deze avond kennis met het bouwproject, de architect Eva Stache en met de toekomstige bewoners. Zij vertellen graag over de plannen, er is alle ruimte  voor het  stellen van vragen en om andere gelijkgestemden te ontmoeten.

 

Plaats: De Groote Weiver in Wormerveer

Datum: 18 juni 2019

Aanvang: 19.30 uur

Zaal open: 19.15 uur

 

Deelname aan deze avond is kosteloos, geheel vrijblijvend en informatief.

Consumpties voor eigen rekening.