Door de bomen wél het bos zien… | Bomencursus in Het Twiske

tw-bomencursus

Met veel plezier kondigt IVN Twiske een cursus over bomen aan.
Omdat: bomen tot de verbeelding spreken en er zonder bomen geen leven is. Maar vooral omdat wij van verschillende kanten vragen kregen over een bomencursus.
De cursus is bedoeld voor mensen die weinig of geen kennis hebben van bomen en behandelt de algemene wetenswaardigheden, bijzonderheden en leuke weetjes van de bomen, m.n. in Het Twiske.

De cursus bestaat uit 6 theorieavonden op donderdagen en 6 excursies op zondagen.
De theorieavonden vinden plaats in Het Wapen van Landsmeer, Calkoenstraat 27, 1121XA  Landsmeer.
De excursies worden gehouden in Het Twiske met steeds een wisselende startlocatie.

Cursusdata
Zondag 16 februari
 10:00-12:00 uur : start van de cursus met een excursie            Vertrek: Zorgboerderij De Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ (in Het Twiske)
Donderdag 20 febr. 20:00-22:00 uur:  
       Thema: kale winterbomen/knoppen aan bomen
Donderdag 5 maart 20:00-22:00 uur Thema: katjes en bloeiende bomen Zondag 8 maart       10.00-12.00 uur  excursie
Donderdag 2 april   20:00-22:00 uur Thema: de boom is een heel ding
Zondag 5 april          10.00-12.00 uur  excursie

Zondag 13 sept.       10:00-12:00 uur   excursie 
        Vertrek: Beheerkantoor Twiske, Noorderlaaik 1, Oostzaan (in Het Twiske)
Donderdag 17 sept. 20:00-22:00 uur Thema: zaden en vruchten
Donderdag 1 okt.     20:00-22:00 uu  Thema: blad, bladval en bomenfamilies
Zondag 4 oktober    10:00-12:00 uur  excursie
Donderdag 29 okt.   20:00-22:00 uur Thema: Verborgen leven van bomen
Zondag 1 november10:00-12:00 uur  excursie

Deze cursus wordt gegeven door natuurgidsen Karin Stroet en Lidy Ridder.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
Bij minder dan 10 deelnemers gaat de cursus niet door.

Opgave voor deze cursus onder vermelding van naam, (mail)adres en telefoonnummer via secretaris@ivntwiske.nl of 06-382 272 01 (Lidy Ridder). Ook voor meer informatie.

De cursus kost € 35,– voor leden van IVN-Twiske en € 50.– voor niet-leden, over te maken naar rekeningnummer: NL93 INGB 0005 5478 13 ten name van “IVN-Ver. v. Natuur- & Milieueducatie Afd. Twiske” te Landsmeer onder vermelding van ‘Bomencursus 2020’.
* Pas na betaling van het cursusgeld is uw aanmelding definitief.

Bron: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-twiske/nieuws/bomen-een-jaar-rond-bomencursus-2020